Over CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ouders, verzorgers, jongeren en professionals. Je kunt bij ons terecht met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

We hebben onder andere kennis over:

 • Echtscheiding
 • Geldzorgen
 • Grenzen stellen
 • Pesten
 • Positief opvoeden
 • Problemen met het gedrag van kinderen
 • Puberteit
 • Seksualiteit
 • Sociale vaardigheden

De hulp die we aanbieden is gratis.

Welke hulp bieden we?

 • We bieden advies, kortdurende begeleiding en hulp bij het opvoeden
 • Verwijzing naar specialistische jeugdhulp. Soms is er specialistische jeugdhulp nodig. Het CJG maakt dan samen met ouders en/ of de jeugdige een gezinsplan om tot inzet van passende hulp te komen. Er zijn een groot aantal jeugdhulp aanbieders ingekocht, waaruit gekozen kan worden. Het CJG kent de mogelijkheden, kan je helpen een goede keuze te maken en zorgen voor een 'warme overdracht' naar de jeugdhulpaanbieder. Daarnaast is het ook mogelijk om via een persoonsgebonden budget een zelfgekozen professional in te zetten.
 • We organiseren workshops en trainingen voor ouders en kinderen

Wie werken er bij het CJG?

Het CJG heeft medewerkers met verschillende expertises in huis. Iedereen is deskundig en ervaren op zijn of haar vakgebied. Daarnaast kijken we ook over de grenzen van de vakgebieden heen.

Het CJG-team bestaat onder andere uit:

 • Gezins- en orthopedagogen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen

Privacy

Hoe wij omgaan met jouw privacy

Klacht of compliment

Klacht of compliment aan ons doorgeven.

Verwijsindex

We maken gebruik van de Verwijsindex. Dat is een online systeem en brengt meerdere professionals bij elkaar als ze betrokken zijn bij hetzelfde hulptraject. Zo kunnen ze de ondersteuning zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.