Privacy

Het CJG moet goed en vertrouwelijk omgaan met jouw persoonsgegevens. Dat is in de wet vastgelegd. Zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De hulp die we aan ouders (verzorgers) en kinderen geven, kunnen we alleen uitvoeren als we persoonsgegevens gebruiken. Voor het verwerken van deze gegevens (opvragen, ordenen, verwijderen en vastleggen) zijn regels en wetten opgesteld. Natuurlijk doet het CJG er alles aan om goed om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Heb je voor de 1e keer contact met het Loket in Heemstede of met het CJG dan kunnen we naar algemene persoonsgegevens vragen. Zoals je naam, adres, geboortedatum of BSN-nummer. We kunnen het BSN-nummer ook opvragen. Zo kunnen we deze vergelijken met gegevens die bekend zijn bij de gemeente. Dit mogen we alleen doen als het echt nodig is. Ook proberen we op deze manier te achterhalen of je in de juiste gemeente om hulp vraagt.

Wij vragen nooit meer persoonsgegevens dan nodig is. We kijken altijd of we aan minder gegevens genoeg hebben.

Digitaal dossier

Krijg je hulp van het CJG dan leggen we je persoonsgegevens vast in een digitaal dossier. Maar ook wat we besproken hebben, wat precies je vraag is, wat je wilt veranderen en welke hulp daarbij nodig is. Dit doen we zodat we samen de juiste vervolgstappen kunnen nemen. Tijdens het traject kunnen we documenten aan jouw dossier toevoegen. Zoals het gezinsplan, verslagen van hulpverleners of besluit van de gemeente.

Alleen medewerkers van het CJG kunnen jouw dossier bekijken. Pas als we verwijzen naar andere jeugdhulp zullen we het gezinsplan ook toetsen aan het gemeentelijke beleid.

Het CJG werkt met een goed beveiligd informatiesysteem om zo je gegevens en je dossier te beschermen.

Delen met anderen

Het consultatiebureau, de school of huisarts bijvoorbeeld, zijn ook vaak betrokken bij je gezin als je hulp krijgt. Het kan ook zijn dat je contact hebt met andere afdelingen van de gemeente. Het kan handig zijn om informatie met hen te delen. We zullen altijd nadenken of dit in het belang van het kind is. We delen en vragen alleen informatie als jij er toestemming voor geeft. We gebruiken hiervoor het toestemmingsformulier.

Verwijsindex

Als je hulp krijgt van het CJG, kan het fijn zijn dat andere hulpverleners daarvan op de hoogte zijn. In dat geval kan het CJG gebruik maken van de Verwijsindex. De CJG-coach vermeldt in de Verwijsindex dat hij/zij hulp geeft. Het CJG laat je altijd weten als ze je aanmelden bij de Verwijsindex. Ook als er andere hulpverleners bij je gezin betrokken zijn,  ontvangen zij contactgegevens van elkaar. Ze krijgen geen verdere informatie over de hulp die je krijgt. Als het CJG met een andere hulpverlener wil overleggen of informatie wil opvragen, dan ben je daarbij aanwezig. De hulpverlener vraagt altijd eerst jouw toestemming hiervoor. We praten met jou en je kind(eren) en niet zonder jou of over jou of je gezin.

Zie voor meer informatie over de Verwijsindex www.multisignaal.nl

Toestemming en veiligheid

Alleen in speciale situaties wijken we af van de regel dat er toestemming nodig is om gegevens te delen. Bijvoorbeeld als de veiligheid of ontwikkeling van een kind wordt bedreigd. Het CJG handelt in die gevallen volgens de Meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld. We zullen dit altijd met je bespreken. Het CJG verwerkt nooit gegevens als dat wettelijk niet mag.

Recht om dossier te bekijken

Als wettelijke ouders (verzorgers) heb je recht om het dossier te bekijken. Ook mag je gegevens aanvullen of aanpassen. Een kind vanaf 12 jaar mag meebeslissen om het dossier te bekijken. Een jongere vanaf 16 jaar moet zijn ouders (verzorgers) altijd toestemming geven als zij het dossier willen bekijken. Als er gegevens over jezelf in het dossier zijn opgenomen dan mag je deze ook bekijken. Heb je het recht om het dossier te bekijken, dan kun je ook een kopie krijgen van de documenten die erbij horen.

Bewaartermijn en vernietiging

Als de hulp die je krijgt klaar is, bewaren we jouw dossier nog 20 jaar in een archief. Dit moet volgens de wet. Wil je dat jouw dossier eerder wordt vernietigd dan kun je een verzoek tot vernietiging indienen. Het dossier is altijd in het belang van het kind. We kijken dan ook altijd goed naar het belang van het kind als je een verzoek indient.

Vragen

Neem contact op met het CJG als je vragen hebt of je dossier wilt bekijken. Dat kan via:

Je kunt ook contact opnemen met de gemeente:

Uw websitebezoek

Gemeente Heemstede gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.