Meertalig opvoeden

Tweetalig

Spreken jij en je partner een verschillende taal, of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden. Steeds meer ouders kiezen hiervoor.

Als je je kind tweetalig opvoedt, is het belangrijk dat je een manier kiest die het best bij het gezin past. Er zijn verschillende manieren die tot hetzelfde resultaat leiden.

Praten in je moedertaal

Als jullie thuis een andere taal beter beheersen dan het Nederlands, is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om consequent jullie eigen moedertaal te gebruiken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert het alvast één taal goed spreken. Zo ontwikkelt het een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Eén persoon, één taal

Bij een meertalige opvoeding is de één-persoon-één-taalstrategie een goede manier om kinderen twee talen tegelijk te leren. De vuistregel is dan: probeer de talen te scheiden. Is de ene ouder beter in het Nederlands? Dan spreekt die Nederlands, en de ander de moedertaal. De ouder die Nederlands spreekt, moet het Nederlands dan wel goed beheersen. Als je kind voldoende taal krijgt aangeboden in de twee talen waarmee het opgroeit, dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van ééntalige kinderen.

Eén situatie, één taal

Je kunt ook per situatie afspreken welke taal er gesproken wordt. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat er aan tafel altijd Nederlands wordt gesproken. Dit heet de één-situatie-één-taalstrategie. Maar dan moeten alle gezinsleden wel voldoende Nederlands spreken.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders. Daar kun je bijvoorbeeld voor zorgen door je kind vanaf twee jaar naar de peuterspeelzaal of de voorschool te laten gaan. Daar ontmoet je kind andere kinderen. Het contact met andere kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling.

Tips voor een meertalige opvoeding

  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind.
  • In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar gebruiken, maar dit gaat vanzelf over.
  • Spreken jullie thuis geen Nederlands? Breng je kind dan in contact met Nederlands sprekende leeftijdsgenootjes, familie en kennissen.
  • Heb je eenmaal gekozen om je kind een bepaalde taal aan te leren, ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, dan verleert het die taal weer.