Kinderopvang in Heemstede

Veel ouders die allebei werken hebben behoefte aan kinderopvang. Bij de keuze voor een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang spelen allerlei vragen een rol, zoals: kan mijn kind er veilig spelen, plezier maken en iets leren? Door verschillende locaties te bezoeken, ontdek je waar jij en je kind zich thuis voelen. Deze rubriek wijst de weg in het aanbod aan kinderopvang. Je vindt hier de adressen van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Daarbij staat ook informatie over openingstijden en hoe je je kunt aanmelden. Ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of chronische ziekte is er kinderopvang beschikbaar.

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang geregistreerd.

GGD Kennemerland

Alle kindercentra die in het register zijn opgenomen, worden jaarlijks op kwaliteit gecontroleerd. Hiertoe heeft de gemeente functionarissen van de GGD Kennemerland als “toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen” aangewezen.
De GGD stelt inspectierapporten op van gecontroleerde locaties. Je kunt deze inspectierapporten bekijken op het Landelijk Register Kinderopvang. De rapporten zijn bij de informatie over de betreffende organisatie te vinden.

Meer informatie over de Wet kinderopvang is te vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.