Educatief jaarprogramma basisschool

Het educatief jaarprogramma van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft een interessant aanbod voor groep 1 t/m 8 op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid, informatievaardigheden, erfgoed en cultuur. Het is gemakkelijk om een doorlopende leer- en leeslijn samen te stellen voor de school.

Voor de onderbouw staat voorlezen, woordenschatontwikkeling en het leren lezen centraal. Voor de midden- en bovenbouw gaat het om leesplezier, informatievaardigheden, mediawijsheid, cultuur en erfgoed.  Verder hebben we nog Kinderboekenweek, schrijversbezoeken, middeleeuwse handschriften en leuke leesbevorderingsprogramma’s met heel veel boeken om te lezen in de klas. De programma’s sluiten aan op de kerndoelen van het primair onderwijs.   

Wil je inzetten op taal- en leesbevordering? Wil je een structurele samenwerking met de Bibliotheek? Dan is de Bibliotheek op school wellicht iets voor jouw basisschool.

Om gebruik te kunnen maken van het Jaarprogramma voor het primair onderwijs heeft de school een educatief abonnement nodig.

Contact:
anja.de.groot
023-5115407

De Bibliotheek participeert in de Stichting Erfgoed Haarlem en heeft de erfgoedprogramma’s  Wie wat bewaart heeft wat voor groep 1 t/m 8 en Stappen in de stad voor groep 8 mede ontwikkeld.

Contact:
erfgoedloket@bibliotheekzuidkennemerland.nl