Kosten

De peuterspeelzaal valt niet onder de Wet kinderopvang. Je kunt hiervoor dus geen bijdrage krijgen van de rijksoverheid.

Het overgrote merendeel van de Haarlemse peuterspeelzalen wordt echter gesubsidieerd door de gemeente. In een gesubsidieerde organisatie betaalt de gemeente ongeveer 2/3 van de kosten en de ouders gemiddeld 1/3 deel. In principe bepaalt de peuterspeelzaal zelf de hoogte van de bijdrage maar de gesubsidieerde organisaties spreken per jaar vaste tarieven af. Je kunt de ouderbijdrage opvragen bij de peuterspeelzaalorganisatie.
 
Voor ouders met een gratis Haarlem Pas zijn alle vijf dagdelen gratis.
Meer informatie over de Haarlem Pas vind je hier.