Peuterspeelzalen in Heemstede

Wat is een peuterspeelzaal?

Een peuterspeelzaal is een plek voor kinderen vanaf twee tot vier jaar. Ze leren er omgaan met leeftijdsgenootjes en leren spelenderwijs zich te ontplooien. Er wordt veel gelezen, geknutseld, gepuzzeld en natuurlijk veel (buiten) gespeeld. 

De peuterspeelzaal is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, zowel motorisch, sociaal-emotioneel als creatief en verstandelijk. Dat maakt de stap naar de basisschool makkelijker.

Een peuter bezoekt de peuterspeelzaal in ieder geval twee dagdelen per week. Minder is niet mogelijk. Het is belangrijk dat het kind zich vertrouwd voelt op de peuterspeelzaal en zich kan hechten aan de andere kinderen en de leidsters.

Onder 'Meer Informatie' vindt u een overzicht van peuterspeelzalen in Heemstede.