Beroepsonderwijs in Zuid-Kennemerland

Na de basisschool kun je op verschillende manieren verder leren via het voortgezet onderwijs. Het Beroepsonderwijs begint met het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het VMBO. Verder doorleren kan via het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) of het Hoger Onderwijs (HBO).


Via het MBO kun je een een beroepskwalificatie halen. Een beroepskwalificatie noemen we ook wel startkwalificatie. Dit is het minimale onderwijsniveau dat je nodig hebt om een goede kans te maken op geschoold werk. Een startkwalificatie is minimaal een MBO-niveau 2 diploma. Ben je nog geen 18 en heb je nog geen startkwalificatie, dan ben je kwalificatieplichtig. Lees meer over de Kwalificatieplicht.

Het Middelbaar Beroepsonderwijs

Voor een opleiding in het MBO ga je naar een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Het belangrijkste ROC in deze regio is het Nova College, met vestigingen in Haarlem, Velsen, Beverwijk en Hoofddorp. De adressen staan onder de knop "Organisaties".
De website van de Stichting ROC.nl laat de opleidingen zien die je bij een ROC kunt volgen. Het zijn er honderden. Klik hier om een idee te krijgen van de verschillende opleidingsniveaus.

Voor een opleiding in voeding, natuur en milieu is er het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC). De belangrijkste AOC's in deze omgeving zijn het Clusius College en het Wellant College.

Leren, of werken en leren?

Bij de meeste opleidingen in het MBO kun je op twee manieren leren:
- De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL): je gaat de hele week naar school en leert het beroep op school en tijdens stages. Voor een BOL-opleiding kun je studiefinanciering aanvragen. Hier vind je een folder over studiefinanciering.
- De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL): je hebt een leerbaan waarmee je geld verdient en je gaat één dag(deel) in de week naar school.
In deze folder lees je meer over BOL en BLL.

Meer informatie