Voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland

Na de basisschool volgt het voortgezet onderwijs. De meeste kinderen zijn 11 of 12 jaar als ze naar de brugklas gaan. Zo heet het eerste jaar op de middelbare school. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op een beroep of een vervolgopleiding. De keuze hangt af van de manier waarop ze het beste leren: met hun hoofd, hun handen of met een combinatie van theorie en praktijk. Ook de resultaten op de basisschool tellen mee.

Het voortgezet onderwijs bestaat uit: