Speciaal basisonderwijs

Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben, bestaat extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat ze deze ondersteuning zo veel mogelijk krijgen via de reguliere basisschool. Als dat niet lukt, kunnen ze worden geplaatst op een school voor Speciaal Basisonderwijs. Deze scholen werken samen met reguliere basisscholen in de regio Haarlem. Deze extra ondersteuning of de plaatsing op een zogenoemde SBO-school valt onder het WeerSamenNaarSchool-beleid. 


SBO-school

De SBO-school is een samenvoeging van de vroegere

  • LOM-school: voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
  • MLK-school: voor moeilijk lerende kinderen
  • IOBK-school: voor in ontwikkeling bedreigde kleuters.

SBO-scholen zitten in veel opzichten tussen het reguliere en het speciaal onderwijs in. De klassen zijn meestal groter dan in het speciaal onderwijs, maar kleiner dan op de reguliere basisschool. Kinderen krijgen er meer individuele aandacht dan in het reguliere onderwijs. Op een SBO-school werken deskundigen vanuit verschillende disciplines. Zo is er een orthopedagoog, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist, (motorisch) remedial teacher of creatief therapeut.

Toelating

Voor plaatsing op een SBO-school heeft je kind een beschikking nodig. Deze wordt verstrekt door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband waar de school van je kind bij is aangesloten. Als je samen met de school tot de conclusie komt dat de reguliere basisschool niet de optimale zorg voor je kind kan bieden, dan vraagt de school een PCL-beschikking aan. Geeft de commissie voor je kind een beschikking voor een SBO-school, dan kun je binnen het samenwerkingsverband een SBO-school kiezen. De scholen bepalen zelf het aannamebeleid en regelen hun eigen wachtlijsten. Heb je de voorkeur voor een SBO-school buiten het samenwerkingsverband, dan moet de Permanente Commissie Leerlingenzorg in die regio ook haar fiat geven.

Weer Samen Naar School

Het landelijke WeerSamenNaarSchool-beleid (WSNS) krijgt vorm in regionale samenwerkingsverbanden. Hierin werken reguliere basisscholen en scholen voor Speciaal Basisonderwijs samen. Elk samenwerkingsverband krijgt per leerling een vaste vergoeding voor de extra ondersteuning. De zorg richt zich op kinderen die moeilijk leren of gedragsproblematiek hebben en kinderen met dyslexie, ADHD, bepaalde vormen van autisme en hoogbegaafdheid. In het zorgplan van het samenwerkingsverband staat hoe de zorg in de regio Haarlem is vormgegeven. Het plan ligt op elke basisschool ter inzage. Uitgangspunt is leerlingen zo veel mogelijk ondersteuning te geven op hun eigen basisschool. Als een school toch niet de zorg kan bieden die een leerling nodig heeft, dan kan in goed overleg met de ouders plaatsing op een SBO-school volgen.

De huidige SBO-scholen in Haarlem zijn:

  • SBO de Trapeze
  • SBO Focus,
  • SBO prof. J.J. Dumont
  • SBO Hildebrand
  • SBO de Satelliet

Heeft u vragen over een verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs, dan kunt u contact opnemen met het Onderwijsloket Haarlem en omstreken. Dit biedt onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning bij verwijzingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs en bij het verkrijgen van een Rugzak (leerlinggebonden financiering).
Of neem contact op met Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Of maak gebruik van de informatie op de website van Ieder(in) en Passend Onderwijs.