Toezicht

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van geregistreerde kinderopvang. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. De inspectierapporten vind je in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De rijksoverheid houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen