Kosten

Als ouder sluit u een overeenkomst met een organisatie voor kinderopvang. U betaalt ook zelf de rekening. Werkgevers mogen belastingvrij maximaal een derde deel van de kosten vergoeden. Verder kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de rijksoverheid. Voorwaarden hiervoor zijn dat het gaat om opvang die onder de Wet kinderopvang valt en dat de organisatie geregistreerd staat bij de gemeente. Vanaf 1 januari 2011 hebt u alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer u gebruik maakt van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Verder hangt de hoogte van de toelage af van:

  • het gezamenlijke inkomen van de ouders
  • de soort opvang
  • het aantal uren opvang
  • de uurprijs  

Maken in een gezin meer kinderen gebruik van opvang, dan stijgt de overheidsbijdrage bij elk volgend kind. In éénoudergezinnen waar maar één werkgever kan bijdragen in de kosten, betaalt de overheid eenzesde deel van de ontbrekende werkgeversbijdrage.  

Toeslag aanvragen

De aanvraag voor een rijksbijdrage gaat via de Belastingdienst. U kunt het formulier via internet aanvragen bij de Belastingdienst of via de Belasting Telefoon (0800 - 0543). Als u in aanmerking komt voor een toeslag, ontvangt u deze maandelijks.

Op de website van het NIBUD vindt u informatie over de kinderopvangtoeslag.