Kinderopvang en zorg in Heemstede

Gespecialiseerd verpleegkundig kinderdagverblijf

Voor kinderen tot 5 jaar die verpleegkundige zorg nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor een andere vorm van kinderdagopvang is er in Haarlem een gespecialiseerd verpleegkundig kinderdagverblijf. Kleine Maatjes biedt opvang om jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hun ouders tijdelijk te ontlasten.  

Samen leren

Bij deze vorm van opvang kunnen kinderen terecht met een aangeboren afwijking, een chronische aandoening en kinderen die na ziekte langdurig herstel nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om ontregelde diabetes, luchtwegproblemen, (ernstige) hartafwijkingen, extra zuurstofbehoefte, stofwisselingsziekten, urinewegproblemen, voedingsstoornissen, epilepsie of stoma's. Bij Kleine Maatjes leren kinderen van en met elkaar. Er is pre-schoolse training mogelijk en ouders kunnen de intensieve zorg voor hun kind delen met professionals.

Zorg

In het gespecialiseerd verpleegkundig kinderdagverblijf is dagelijks een kinderverpleegkundige aanwezig om de verpleegkundige handelingen te verrichten. Verder kun je Kleine Maatjes het beste vergelijken met een regulier kinderdagverblijf. Doel is de kinderen een fijne dag te bezorgen en ze even te laten vergeten dat ze ziek zijn. Alle kinderen krijgen in overleg met de ouders een eigen dagprogramma waarin zij zelf centraal staan en niet hun ziekte. Op die manier vormt Kleine Maatjes de ontbrekende schakel tussen thuis en het ziekenhuis. In het gunstigste geval kan dit de ziekenhuisopname verkorten.  

Andere opvangvormen

Het verschil tussen Kleine Maatjes en gespecialiseerde thuiszorg is dat de zorg in het kinderdagverblijf plaatsvindt. Een andere opvangvorm is het medisch kinderdagverblijf. Een medisch kinderdagverblijf richt zich met name op kinderen met gedragsproblemen of een achterstand in de geestelijke ontwikkeling. Deze vorm van opvang biedt ook pedagogische ondersteuning aan het gezin. In de regio Haarlem is geen medisch kinderdagverblijf.
Wel zijn er gastouderbureaus die opvang bieden aan kinderen met een beperking.   

 

Meer informatie