Kinderdagverblijven in Heemstede

Een kinderdagverblijf verzorgt de opvang van kinderen tussen 0 en 4 jaar. De kinderen krijgen begeleiding en verzorging van gediplomeerde leid(st)ers. Bij de allerkleinsten is de verzorging het meest intensief: van verschonen tot voeden, troosten en knuffelen. Peuters en dreumesen spelen meer zelf. De pedagogisch medewerkers stimuleren hun ontwikkeling met spelletjes, knutselen en gezamenlijke activiteiten zoals liedjes zingen.

Aanmelden en plaatsen

Al tijdens de zwangerschap kunt u uw kind aanmelden. Bij de organisatie van uw keuze vraagt u een offerte aan. Zodra een plaats vrij komt, gaat het contract in. Voordat u uw kind de eerste keer brengt, zullen de meeste kinderdagverblijven u uitnodigen voor een gesprek. Daarin kunt u uw wensen aangeven en kennis maken met de leid(st)ers. Verder spreken ouders en leid(st)ers af hoe ze het kind willen laten wennen.