Inspraak van ouders

De Wet kinderopvang verplicht ondernemers van kinderopvangcentra voor ieder centrum een oudercommissie in te stellen. De inspraak is geregeld in een medezeggenschapsreglement. De leiding van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau stelt dit op. Het reglement beschrijft de bevoegdheden van de oudercommissie en op welke manier ze gebruik kan maken van haar recht op inspraak. Grote organisaties hebben vaak naast lokale oudercommissies een overkoepelende medezeggenschap. De (centrale) oudercommissie adviseert de organisatie op het gebied van:

  • pedagogisch beleid
  • veiligheid
  • gezondheid
  • openingstijden
  • het uurtarief van de opvang  

Belangenvereniging

BOinK is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK de belangen van ouders bij beleidsmakers en in adviesraden. Zo oefent de vereniging invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. Meer informatie vind je op de website van Boink.