De wet kinderopvang

De kwaliteit en financiering van kinderopvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. Uitgangspunt is dat ouders, werkgevers en overheid samen verantwoordelijk zijn voor kinderopvang. Als ouder kies je zelf de opvangorganisatie en bepaal je het aantal dagen dat je je kind wilt laten opvangen.

De wet geldt voor geregistreerde kinderopvang:

  • dagopvang voor nul-vier jarigen in een kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang voor vier-twaalf jarigen na schooltijd, op dagen dat de school gesloten is en in vakanties, tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat
  • gastouderopvang thuis of bij de gastouder met maximaal vier kinderen. Onder de Wet Kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau en zijn opgenomen in het landelijk register kinderopvang.
  • ouderparticipatiecrèches: een kinderdagverblijf waarin een groep ouders beurtelings de kinderen opvang

Opvang door buren, familie of vrienden valt buiten de wet. Hetzelfde geldt voor peuterspeelzalen en overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen.