Buitenschoolse opvang in Heemstede

Voor wie?

Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen voor en na school en in de vakanties terecht bij de buitenschoolse opvang. Gediplomeerde leid(st)ers vangen de kinderen op en zorgen dat ze kunnen spelen, sporten, lezen of huiswerk maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de basisschool van uw kind.

Openingstijden

De openingstijden sluiten aan op de schooltijden. De buitenschoolse opvang is dus in ieder geval aan het einde van de middag open, op de vrije woensdag en/of vrijdagmiddag en in de vakanties. De precieze tijden verschillen per organisatie. Sommige bieden ook voorschoolse opvang aan voor ouders die hun kind vroeg willen brengen. Verder kan een vestiging een zomerstop hebben.

Tussenschoolse opvang, dat wil zeggen overblijven tijdens de lunchpauze, valt niet onder de Wet kinderopvang.

Aanmelden en plaatsen

Bij de organisatie van jouw keuze vraag je een offerte aan. Zodra een plaats vrij komt, gaat het contract in. Voordat je je kind de eerste keer brengt, zullen de meeste organisaties je uitnodigen voor een gesprek en een rondleiding.