School

Op deze website vindt u in de rubriek 'School' informatie

  • over de periode voordat uw kind naar school gaat, zoals de peuterspeelzaal en de kinderopvang
  • over alle vormen van onderwijs en zaken waarmee u en uw kind te maken kunnen krijgen zoals financiën en leerproblemen.