Positief opvoeden

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 t/m 12 jaar en/of van tieners. Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben.

De opvoedmethode Triple P is van oorsprong een Australisch programma voor opvoedondersteuning. Het programma is evidenced based, wat betekent dat bewezen is dat gedragsproblemen bij kinderen verminderd en voorkomen worden en ouders competenter worden. Triple P richt zich op álle ouders en opvoeders. Het programma kent verschillende fases, van lichte opvoedingsondersteuning tot intensieve ondersteuning bij ernstige gedragsproblemen van kinderen.
Verschillende instellingen in Zuid-en Midden-Kennemerland bieden ouders allerlei tips en hulp aan om het opvoeden makkelijker te maken. Kijk snel op www.positiefopvoeden.nl voor online advies.

Voor professionals
Er zijn meerdere manieren om goed op te voeden. Positief Opvoeden volgens de methode Triple P biedt effectieve informatie, tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen. Het programma is gebaseerd op vele jaren wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de begeleiding van gezinnen. Positief Opvoeden helpt bij het herkennen van veelvoorkomende oorzaken van ongewenst gedrag en bij het stimuleren van gewenst gedrag van kinderen.
Ook in uw regio wordt het programma Positief Opvoeden aangeboden, waaronder lezingen en workshops. Deze zijn bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en worden gegeven door medewerkers van JGZ Kennemerland en/of GGD Kennemerland.
Klik hier om een lezing of workshop Positief Opvoeden voor uw organisatie aan te vragen.
Hier vindt u meer informatie over de inhoud van deze lezingen en workshops.

Meer informatie