Preventieve logopedie begint op kinderopvanglocaties

Logopedisten van 1801 jeugd en onderwijsadvies komen minimaal een keer per jaar op de kinderopvang voor een bezoek. Ouders kunnen dan heel laagdrempelig hun vragen stellen over de spraak en taalontwikkeling van hun kind. De logopedist ondersteunt ook de pedagogisch medewerkers bij het vroegtijdig signaleren van kinderen met spraak- en/of taalproblemen. U kunt hierbij denken aan trainingen en workshops over diverse onderwerpen.

Heeft u zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind dan kan, altijd met uw toestemming, een logopedische observatie op de groep van het kind plaatsvinden. Ouders en pedagogisch medewerkers krijgen na deze observatie adviezen over een eventueel vervolg. Deze vorm van preventieve logopedie wordt gefinancierd door de gemeente dus daar zijn voor ouders geen kosten aan verbonden.

Heeft u vragen over uw kind rond taal, spraak of communicatie?
Neem gerust contact op voor vrijblijvend advies.

Rian Snijders
r.snijders@1801.nl
023 5100019

Caroline Villevoye
c.villevoye@1801.nl
023 5679857

Meer over preventieve logopedie van 1801