Tips tegen uitstellen

zaterdag 9 juni 2012

Op de website mentaalvitaal.nl vind je sinds kort ook informatie, tips en oefeningen om uitstelgedrag tegen te gaan. Dat hier behoefte aan is blijkt uit de antwoorden op een vraag hierover op de Facebookpagina van Mentaal Vitaal. Uitstellen is niet altijd onschuldig. Bij teveel uitstelgedrag kunnen problemen zich opstapelen.

Herken je dit? Je hebt een belangrijke klus te doen of je moet studeren voor een examen. Maar in plaats daarvan ga je iets heel anders doen. Je gaat je bureau opruimen of  je stort je op gesprekken op Facebook of Twitter. Je lijdt op zo’n moment aan uitstelgedrag.

Dat het nodig is dat er aandacht is voor uitstelgedrag, blijkt wel uit de antwoorden op de Facebookpagina . Op de vraag: Hoe vaak stel jij iets uit waar je tegenop ziet? antwoord de meerderheid (77%) wel eens uit te stellen. 20% doet dat zelfs iedere dag.

Uitstelgedrag klinkt redelijk onschuldig maar dat is het niet altijd. Het kan een belangrijke stressfactor zijn voor mensen die uiteindelijk depressief of burn-out raken. Want problemen kunnen zich ook op gaan stapelen, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Veel mensen kiezen dan de strategie van vermijding van een probleem. Dat is niet effectief op de lange termijn. Een probleem kan steeds groter worden in je hoofd waardoor je het nog meer gaat wegstoppen. Hiermee is een vicieuze cirkel geboren. Als je problemen onder ogen ziet en actief aanpakt, krimpen ze vaak in ernst en omvang.

Dat we onze lichamelijke conditie moeten onderhouden weten we allemaal. Maar dat we ook onze mentale gezondheid kunnen trainen is minder bekend. Mensen met een goede mentale conditie leven over het algemeen langer, gelukkiger en in een betere gezondheid. Op Mentaal Vitaal, de sportschool voor de geest, kun je ontspannen en energie opladen. Er zijn volop oefeningen te vinden en je kunt er het laatste nieuws en informatie over mentale fitheid lezen.

Mentaal Vitaal is een website van het Trimbos-instituut en Fonds Psychische Gezondheid en is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.