Streetcornerwork

De veldwerkers van Streetcornerwork leggen op straat en andere locaties contacten met jongeren en inventariseren hun problemen, (hulp) vragen en wensen. Met iedere jongere wordt een "trajectplan" uitgezet op basis van zijn belangrijkste problemen en hulpvragen.
Jongeren worden toegeleid naar het beschikbare aanbod van vrijetijdsbesteding, onderwijs, leer/werk-trajecten, begeleid wonen, schuldsanering, verslavingszorg, noodopvang en dergelijke.

Wil je meer weten over Streetcornerwork, neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Klik hier voor de freecard jongeren