Disclaimer

Deze CJG website is eigendom van de gemeente Heemstede. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de gemeente Heemstede. Overname van artikelen of kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente Heemstede en/of de organisatie die de informatie heeft aangeleverd.

De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid geselecteerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. De gemeente Heemstede aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Deze website biedt ook toegang tot websites van anderen. De gemeente Heemstede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Hetzelfde geldt voor websites die verwijzen naar deze site.
Ook aanvaardt de gemeente Heemstede geen verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van organisaties en particuliere praktijken die op deze site worden vermeld.

Privacy reglement
Uw gemeente hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over uw bezoek aan deze site wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden en nooit ter identificatie van individuele personen. De informatie die u ons zelf verstrekt (b.v. ten behoeve van de vragen die u stelt via het Contactformulier) wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag en in het kader daarvan eventuele informatie-uitwisseling met derden.