Informatieavond over prestatiedruk

Categorieën

  • Jeugd
  • Jong volwassenen
  • Opvoeding

Op dinsdag 12 maart organiseren het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en Atheneum College Hageveld in samenwerking met gastpreker Sanne Kooiman een ouderavond over prestatiedruk.   

Prestatiedruk is een actueel en soms gevoelig thema. Uit de gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat veel jongeren in Heemstede last hebben van prestatiedruk. Ervaart jouw kind ook druk om hoge cijfers te halen, te presteren met sporten en te voldoen aan verwachtingen van de omgeving? Meld je je kind wel eens ziek, als de stress te hoog oploopt? Mogelijk heeft je kind last van prestatiedruk.
In deze ouderavond besteden we aandacht aan:

  • Wat is prestatiedruk?
  • Hoe kun je het herkennen bij je kind?
  • Wat kun je als ouder doen om te voorkomen dat je kind hier last van krijgt? En hoe ga je hierover in gesprek met je kind?

Gastspreker Sanne Kooiman is documentaire maker, ondernemer en spreker. Ze maakt documentaires over maatschappelijke thema's onder jongeren, zoals depressie en prestatiedruk. Waar anderen maatschappelijke thema's vaak zwaar en dramatisch benaderen, brengt Sanne Kooiman deze thema's juist met een realistische kijk en met humor. Ze combineert haar documentaires met een eigen verhaal en interactie met het publiek met als doel jou als ouder te inspireren en aan het denken te zetten.

Aanmelden

Meld u aan per e-mail via: college@hageveld.nl onder vermelding van “Ouderavond over prestatiedruk” en  met hoeveel personen u aanwezig bent.